Ayuntamiento de Rafelbunyol

Inici Facturació Electrònica
Correu electrònic Imprimeix PDF

Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques –FACe

https://face.gob.es

Informació important: Els proveïdors que hagen lliurat béns o prestat serveis a l'Ajuntament, hauran d'expedir i remetre factura electrònica obligatòriament quan tinguen una de les següents condicions:

a) Societats anònimes
b) Societats de responsabilitat limitada
c) Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguen nacionalitat espanyola
d) Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que establix la normativa tributària
e) Unions temporals d'empreses
f) Agrupació d'interés econòmic, Agrupació d'interés econòmic europea, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d'inversions, Fons d'utilització d'actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d'inversions.

Els restants proveïdors podran presentar les seues factures tant en suport electrònic com en paper.

L'Ajuntament de Rafelbunyol està acollit al Punt General d'Entrada de Factures Electròniques de l'Administració General de l'Estat, pel que pots enviar la teua factura electrònica a través de https://face.gob.es amb el teu certificat de signatura digital.

Si encara no tens el programa per a generar les teues factures electròniques pots descarregar-lo en http://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/descarga-aplicacion-escritorio.aspx.

Els codis que has d'introduir per a la remissió de la teua factura són:

­ CODIS DIR3 AJUNTAMENT DE RAFELBUNYOL

Oficina comptable      L01462074                OFICINA COMPTABLE

Òrgan gestor:           L01462074                 AJUNTAMENT

Unitat tramitadora     L01462074                 UNITAT TRAMITADORA

Una vegada enviada la teua factura, pots consultar el seu estat de tramitació en tot moment a través de https://face.gob.es.Cobrament de les factures

Cobrament de les factures

L'Ajuntament realitza els seus pagaments per sistema de transferència bancaria una vegada el departament responsable de la despesa ha verificat el correcte i adequat compliment del contractat.

Si ets proveïdor habitual de l'Ajuntament i has canviat de compte corrent, pots comunicar-nos el teu nou número d'IBAN sense necessitat de facturar-nos, emplenant el formulari de tercers.


NORMATIVA


- Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic (BOE 311 de 28/12/2013)

http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/28/pdfs/BOE-A-2013-13722.pdf

- Resolució de 25 de juny de 2014, de la Secretària d’Estat d’Administracions Públiques, per la qual s’estableixen els condicions d’ús de la plataforma FACe-Punt General d’Entrada de Factures Electròniques de l’Administració General de l’Estat (BOE 157 de 28/06/2014)

http://www.boe.es/boe/dias/2014/06/28/pdfs/BOE-A-2014-6787.pdf

http://www.boe.es/boe/dias/2014/10/21/pdfs/BOE-A-2014-10660.pdf

- FAQs Llei 25/2013, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/PortalVarios/FAQ%20e_factura.factura.pdf


- Portal de facturae

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx

 

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Ajuntament de Rafelbunyol  -  Tel: 96 141 01 00  -  Fax: 96 141 06 67
Plaça de la Puríssima, 1  -  46138  -  Rafelbunyol  -  Valencia (España)