Ayuntamiento de Rafelbunyol

Inici Urbanisme Estudi de Detall per a l'illa E-1 del Sector IV
Correu electrònic Imprimeix PDF

Informació al públic:

L'Estudi de Detall per a l'illa E-1 del Sector IV, redactat a proposta del Sr. Alcalde de l'Ajuntament de Rafelbunyol per l'arquitecte D. Víctor García Martínez, acompanyat de l'Estudi d'Integració Paisatgística i del Pla d'Integració Ciutadana. El que se sotmet a informació pública durant el termini d'un mes a l'efecte de formulació d'al·legacions o alternatives tècniques, en compliment del que establix l'art. 90.2 de la Llei 16/2.005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana, en concordança amb l'art. 83.2.a) del mateix text legal, i 58.1 del Decret 120/2006 d'11 d'agost del Consell, pel que s'aprova el Reglament de Paisatge de la Comunitat Valenciana.

A l'efecte d'afavorir la difusió pública i participació ciutadana els dits documents podran ser consultats ací:

1) Estudi de Detall:

2) Estudi d'integració paisatgística: Memoria

3) Pla de Participació Ciutadana:

 

  • Augmenta la mida de la font
  • Mida de la font per defecte
  • Disminueix la mida de la font

Ajuntament de Rafelbunyol  -  Tel: 96 141 01 00  -  Fax: 96 141 06 67
Plaça de la Puríssima, 1  -  46138  -  Rafelbunyol  -  Valencia (España)