Formulari de cerca

Zona recreativa

Assignació de paellers: prèvia reserva (Departament d'Urbanisme) amb 7 dies d'antelació i fiança de 20€
-    Identificació de persona responsable (DNI)
-    Nombre de comensals
-    Hora

Important:
-    Compliment de l'horari fixat
-    Només es podrà utilitzar el paeller assignat
-    Arreplegar la zona abans d'abandonar-la
-    Abans d'abandonar el paeller, hauran de comunicar-ho a la Policia Local, la qual s'encarregarà de revisar el seu estat
-    Preservar la zona i mantindre el mobiliari
-    Respectar les normes de convivència. Prohibit causar molèsties
-    Precaució amb el foc
-    Les persones que incomplisquen l'ordenança reguladora podran ser sancionades

Àrees