Formulari de cerca

"Casa Vila"

Situada al carrer Calvari, 8, la construcció albergava una vivenda i un espai productiu, un antic celler de vi de moscatell per a la fabricació de mistela. L'existència d'un panell devocional a l'interior indica l'existència d'un Bé de Rellevància Local sota la Llei de Patrimoni Cultural Valencià. Va ser construïda al segle XVIII per la família Castellar Fenollosa. Es troba molt prop de l'Església Parroquial del poble i amb fàcil eixida a l'encreuament de dos camins carreters (l'antic camí a Nàquera i l’“Antic Camí Real de Dalt”). Així doncs, està allunyada del futur nucli de centralització industrial, creat a la fi del segle XIX al voltant del recentment construït Ferrocarril Econòmic de Grau - València - Rafelbunyol. En l'actualitat, l'edifici, en perdre la seua funció industrial, es va dividir en dos estructures diferents: la part esquerra va ser totalment derruïda, construint-se en el seu solar un bar, i a la dreta va quedar l'edifici industrial, el qual encara conserva l’aspecte de l'última remodelació, realitzada segurament en l'últim terç del segle XIX, "Edat d'Or" de la viticultura valenciana. En la seua façana principal, es va construir la vivenda dels amos, produint-se una separació espacial de l'habitació i de l'edifici industrial. El cos principal alberga la vivenda. El celler se situa longitudinalment a aquesta i s'hi accedeix des de la façana, la qual presenta planta rectangular i una coberta a dos aigües, amb crugia horitzontal a la façana principal, la qual mira al carrer del Calvari núm. 11. Es troba en aquest recinte, enclavat en el mur que ix al pati, un panell de taulells del segle XVIII amb orla del XIX, testimoni de la primera construcció, el qual representa a Sant Abdó i Sant Senent, sants protectors del camp i del mal que produeix la pedra en aquest. A través d'un recinte porticat, s'accedeix a un pati i al recinte del celler. El pati està tancat pel volum de la casa i pels cossos de l'edificació de les naus que conformen el celler. El pòrtic encara conserva a la seua mà esquerra un pou arran de terra. El mecanisme d’aquest pou està compost per rodes i corrioles per a l'extracció d'aigua i encara es conserva.

 

 

Àrees