Formulari de cerca

"Casa Vives"

La "Casa Vives" (carrer Major, 2) és una vivenda singular dels segles XVIII al XX, la qual posseeix una importància clau al voltant de l'Església Parroquial. Consta de dos plantes jerarquitzades per tres eixos verticals compositius. El central té la balconada principal i una portada de pedra calcària. Els laterals, que doten de simetria a l'edifici, mostren finestres molt verticals en la planta baixa i una balconada en la primera planta. El jardí, que domina la cantonada, és un referent urbà.

 

 

 

Àrees