Formulari de cerca

Períodes de pagament
El recaptador els atendrà tots el dimarts i dijous de 9 a 15 i de 16 a 18 hores a la planta baixa del Ajuntament. Telf: 961410100 ( Extensión 205 )

PRIMER SEMESTRE: Edicte

  • IBI Urbana:
  • Primer termini: 20 de març a 22 de maig 2018 ambdós inclosos.
    Segon termini: 29 de maig a 31 de juliol 2018 ambdós inclosos.

SEGON SEMESTRE:

  • IBI Rústica
  • IAE
  • Impost Municipal de Vehicles de Tracció Mecànica
  • Reserva d'Aparcament
  • Arreplegada de Fem

NOTA:

Per a evitar els prejuís dels recàrrecs és aconsellable que els contribuents domicilien el pagament dels rebuts en qualsevol de les Entitats Bancàries i Caixas exitents en la localitat.

Comprovar si les domiciliacions són correctes.

Tel: 961410100 ( Extensió 205 )

Árees