Formulari de cerca

Què vol dir Rafelbunyol? Existeix Rafelbuñol?

Segons Joan Carles Membrado, professor de Geografia a la Universitat de València, «el topònim àrab Rafelbunyol estaria relacionat amb rahal, “explotació rústica en secà”. El segment diferenciador -bunyol deriva del també àrab bunyul, “vinya”. Rafelbunyol seria, per tant, literalment, “el secà de la vinya”: en trobar-se més amunt que la séquia de Montcada no se n’ha beneficiat del seu reg, tot i que actualment el terme és regat per aigües subterrànies» (Membrado Tena 2017: 33).

 

Històricament, hi ha hagut la tradició de crear exònims, és a dir, denominacions amb què una comunitat de parlants es refereix a un lloc que es troba fora de l'àmbit d'influència de la seua pròpia llengua. Així, la denominació històrica i tradicional Rafelbunyol té, al seu costat, l’exònim castellà Rafelbuñol. No obstant això, el 27 de febrer de 2012, l'Ajuntament de Rafelbunyol va aprovar per ple que la denominació única i oficial del nostre municipi és Rafelbunyol. Així es recull en el decret 144/2012 del BOE:

 

BOE, viernes 26 de octubre de 2012, Núm. 258, Pág. 3674:

Comunitat Valenciana: Municipios. Denominaciones:

Decreto 144/2012, de 5 de octubre, del Consell, por el que se aprueba el cambio de denominación del municipio de Rafelbunyol/Rafelbuñol por la forma exclusiva en valenciano de Rafelbunyol (BOE-A-2012-13319)

 

D’aquesta manera, la realitat històrica i bilingüe de la Comunitat Valenciana fa que existisquen territoris de predomini lingüístic en valencià que han decidit una denominació oficial monolingüe en valencià per al seu municipi, com és el cas de Carcaixent (i no Carcagente), la Font de la Figuera (i no Fuente la Higuera) o Rafelbunyol (i no Rafelbuñol); territoris de predomini lingüístic en castellà que han decidit una denominació oficial monolingüe en castellà, com és el cas de Cheste (i no Xest), Ademuz (i no Ademús) o Chelva (i no Xelva), i altres territoris que han decidit una denominació oficial bilingüe en castellà i valencià, com és el cas d'Alcoy/Alcoi, Jávea/Xàbia o Jijona/Xixona.

 

En conclusió, la forma tradicional i exclusivament oficial del nostre municipi és Rafelbunyol. La forma Rafelbuñol és un exònim castellà i, en cap cas, no té caràcter oficial.

Àrees