Formulari de cerca

Referències bibliogràfiques

            Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): Els gentilicis valencians. Recurs en línia:  https://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/Gentilici.pdf/0952e532-10c3-4f06-b2af-22e97d3e1245

            Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL): Denominació dels municipis valencians. Recurs en línia: http://www.avl.gva.es/documents/84900/91479/Denominaci%C3%B3+dels+municipis+valencians/

            Boletín Oficial del Estado (BOE) (2012): recurs en línia:  http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/26/pdfs/BOE-S-2012-258.pdf

            Membrado Tena, Joan Carles (2017): L’horta a través dels seus noms. Mètode, núm. 91, Universitat de València, 2017

Àrees