Formulari de cerca

El Sindicat

En 1916 es constitueix per primera vegada a Rafelbunyol l'organització del Sindicat Agrícola Catòlic, impulsat pel reverend Juan Bautista Fenollosa Alcayna, seguint les pautes marcades pels sindicats catòlics, la funció dels quals era la d'establir un diàleg entre els patrons i els camperols (components tots dos estaments d'aquest sindicat) tenint com a mediadora a l'Església Catòlica. El setembre de 1929 s'inaugura la seu d'aquest, coincidint amb l'últim dia de les Festes Patronals (25 de setembre). En els anys anteriors a la configuració de la seu, el Sindicat va sol·licitar acollir-se als beneficis fiscals atorgats per la Llei de Sindicats Agrícoles (setembre de 1917) i va ingressar en la Federació Valenciana de Sindicats Agrícoles, després de ser reconegut el 19 de novembre de 1918.

En 1949, sent alcalde José Iborra Fenollosa, l'edifici va ser comprat a FAQUIMSA (Fàbriques Químiques S.A.). Actualment, es desconeix el motiu pel qual aquesta era la propietària en aquell moment. Ja en 1980, s'inicien les obres per transformar-lo en la Casa de la Cultura del municipi, de mans de l'arquitecte José Sancho, funció que segueix conservant en l'actualitat.

L'any 2000, l'arquitecte Remigi Oltra va dur a terme un projecte de remodelació o creació, ja que, a excepció de la façana que es manté intacta, la resta va ser totalment canviat. Es troba a la mateixa plaça que l'Església i presideix el carrer Major de Rafelbunyol. L'edifici no era de nova planta, ja que va passar a ocupar el solar d'un antic magatzem i celler pertanyents a En Pere Eixarch. Amb posterioritat a la construcció del sindicat, el seu enorme solar va ser seccionat en la seua part posterior i venut per construir habitatges. De planta rectangular, presenta en la façana principal, la qual dóna a la plaça, dos cossos ben diferenciats a causa del seu tractament decoratiu, encara que existeix una intenció unificadora pel tractament del mur, sòcol i impostes. La façana principal presenta una estètica pertanyent a l'eclecticisme historicista. Un gran fris corregut recorre la façana albergant la llegenda “Religió - Pàtria - Agricultura”. Una ressaltada cornisa amb motllures recorre tot l'edifici i en la part principal el separa del frontó escalonat, element representatiu de l'edifici. Apareix decorat amb detalls historicistes i rematat en la seua part central amb una composició escultòrica que presenta un cartell central, franquejat per signes noucentistes referents a la prosperitat i a l'abundància, en aquest cas del camp (el "velló d'or" en la seua part central i llimes i taronges a cada banda). Al timpà del frontó apareix la llegenda “Sindicat Agrícola. Fundat l'any 1916” i un panell ceràmic de la Verge del Miracle emmarcat baix un frontó triangular que reforça la centralització buscada de la façana i el ritme vertical central.

A la fi del segle XX sofreix reformes per adequar-ho a noves necessitats socials. El seu interior va ser completament reformat per a col·locar la “llar social” per als jubilats, actualment traslladada, quedant el recinte com un bar que presenta la disposició en planta de saló amb una barra de bar. La façana es manté pràcticament igual que quan es va construir.

Actualment la part interior ha estat enderrocada, mantenint la façana, a causa que l'edifici sofria de aluminosis greu i requeria la seua demolició per ser reconstruït.

Àrees