Formulari de cerca

Pla de Transparència

Amb la finalitat de millorar la transparència municipal, l'Ajuntament de Rafelbunyol ha elaborat el Pla Anual de Transparència 2018, el qual va ser aprovat en la sessió plenària celebrada el dilluns 28 de maig.

El document, que conté les línies estratègiques i actuacions específiques per al desenvolupament i manteniment de la transparència i la publicitat activa, a dur a terme durant aquest any 2018, destaca, a més, per la seua perspectiva transversal i orientació a la ciutadania.

Així doncs, durant els pròxims mesos, l'ajuntament treballarà per a millorar la presència del principi de la transparència de manera transversal en la institució, així com la posada a la disposició de la ciutadania de la informació pública municipal.

La voluntat del consistori per millorar la transparència municipal ha quedat constatada, no solament mitjançant l'elaboració i aprovació del seu Pla Anual de Transparència 2018, sinó també amb l'aprovació durant la sessió plenària d'ahir de l'adhesió de Rafelbunyol a Xarxa d'Entitats Locals per la Transparència i la Participació.

L'adhesió a aquesta xarxa, que es caracteritza per la voluntat de cerca de solucions en matèria de Govern Obert, i l'aprenentatge, la col·laboració i l'intercanvi d'experiències en aquesta línia, permetrà a l'Ajuntament de Rafelbunyol compartir amb la resta de municipis adherits, aquests enfocaments, recursos i sinergies generades, millorant, per tant, l'avanç de les polítiques de transparència i participació en la localitat.

 

Àrees