Formulari de cerca

Fons Local

El Fons Local és el servei cultural per a la recopilació d'arxius històrics. Aquest servei tracta de fomentar la investigació i incentivar la realització d'estudis relacionats amb la localitat, tant duts a terme per gent del municipi com d'altres poblacions.

La documentació recollida al Fons Local està composta per estudis, llibres de festes, publicacions no venals de les distintes agrupacions culturals, socials i religioses del municipi, fotografies i mapes.

Àrees