Formulari de cerca

Sala d'estudis autogestionada

Des de la Biblioteca s'ha posat en funcionament la Sala d'Estudis Autogestionada de la Biblioteca Pública Municipal. El seu funcionament està basat en l'autogestió dels usuaris i usuàries que la utilitzen, ja que no hi ha personal ni serveis bibliotecaris.

La Sala d'Estudis Autogestionada es pot utilitzar quan la Biblioteca està oberta i també en horari de tancament de 19.30 a 09.00. En aquest cas, la Policia Municipal pot facilitar la clau, i en horari d'apertura hi ha una altra clau que es facilitarà en la recepció de la Biblioteca.

Les persones que poden accedir-hi a la Sala d'Estudis Autogestionada han de complir els següents requisits:

- Tindre 18 anys complits o complir-los en l’any en curs.

- Signar la normativa d'accés a la Sala d'Estudis Autogestionada.

- Estudiar un Grau universitari i/o preparar oposicions.

- Estar en possessió del carnet d'usuari de la Sala d'estudis Autogestionada, el qual serà facilitat per la Biblioteca. Imprescindible aportar fotografia mida carnet.

- Cada usuari/a ha de presentar el seu carnet al personal de l'Ajuntament o Biblioteca en el mateix moment en què els siga requerit. La no presentació del carnet comportarà l'abandonament de les instal·lacions de la Sala d'estudis.

- Formar part d'un grup de WhatsApp de la Sala d'estudis Autogestionada. Per tal d'accedir-hi al mateix hauran de facilitar el número de telèfon a la Biblioteca Pública Municipal.

- Les persones que integren el grup de WhatsApp es comprometen a complir la normativa europea de protecció de dades personals.

- Comunicar al grup de WhatsApp l'obertura mitjançant el següent missatge "obert", així com el tancament "tancat".

- S'ha de recollir la clau al retén de la Policia o a la recepció de la Biblioteca i tornar-la en acabar al corresponent lloc d'on l'han agafada.

- Fer-se responsables de mantindre neta la sala (recollida de les seues deixalles) i de l'endreçament dels banys ubicats dins de la sala.

-Respectar el mobiliari i la seua disposició, sense alterar la seua posició i fer un ús correcte i adequat així com de la connexió Wi-Fi.

- Prestar atenció i tindre cura de l’entorn de la Sala d’estudis, no embrutar el carrer en els temps de descans ni fer sorolls per no molestar el veïnat.

- Respectar la programació d’activitats puntuals en aquesta sala, les quals seran comunicades al grup amb dos dies d’antelació via missatge de WhatsApp, en eixos casos i en les hores estipulades no podran fer ús d’aquesta.

- Les persones correctament acreditades com a usuàries i que estan adherides al grup de WhatsApp són les úniques responsables del correcte funcionament del servei de la Sala d’estudis. En cas de percebre que hi ha persones que no compleixen la norma han d’avisar al personal de la Biblioteca per tal que es puguen corregir les possibles anomalies d’utilització d’aquest servei.

- Donat el cas de que es produïsca alguna incorrecció en la utilització del servei de la Sala, fora de l’horari d’apertura de la Biblioteca es deurà avisar d’immediat a la Policia Local 670 850 111 / 96 141 09 11.

- A partir de las 20.00 i fins les 09.00 la porta de fusta que dona accés des del carrer ha de quedar tancada y s’obrirà des de dins únicament als usuaris autoritzats. La seguretat de les persones usuàries es el més important.

- Recordeu que és un servei d’autogestió i si no es fa un ús correcte, podrà repercutir negativament en els mateixos usuaris i usuàries.

Àrees