Formulari de cerca

Sala d'estudis autogestionada

La Sala d'estudis autogestionada de la Biblioteca Pública Municipal és l'espai d’estudi que s’ofereix als estudiants universitaris i opositors majors de 18 anys, 24 hores al dia i 365 dies a l’any.

La sala d'estudis té una normativa d'ús que s'haurà de respectar. Per tal de sol·licitar fer ús de la sala, cal llegir i signar el Reglament d'ús i utilització i facilitar un número de telèfon per tal de formar part del grup de WhatsApp, el qual serveix per comunicar les peculiaritats i possibles restriccions d’utilització que hi pogueren sorgir.

Árees